Poštne storitve

Z liberalizacijo trga poštnih storitev (izdaja Ugotovitvenega sklepa s strani Agencije za pošto in elektronske komunikacije, januar 2011) je družba razširila svojo dejavnost tudi z izvajanjem zamenljivih poštnih storitev, s čemer svojim naročnikom občutno zniža stroške poštnine (popust na vsakokrat veljavni cenik Pošte Slovenije d.o.o.).

Tako svojim naročnikom nudi izvedbo celovite storitve, v skladu z njihovimi zahtevami, poštnimi standardi in zahtevami relevantne regulative (tu predvsem velja omeniti varovanje osebnih podatkov).