Predstavitev

Družba KRO, d.o.o. v svojem delovanju združuje storitve konvencionalnega in elektronskega pošiljanja, saj menimo, da je združevanje / sodelovanje obeh storitev močna alternativa sedanji konkurenci. Na svojem področju je podjetje razvilo nekaj patentov in avtorsko zaščitilo nekaj dokumentov, razvojno pa je naravnano v izvedbo Z.I.S. (zunanje izvajanje storitev) ali our-sourcing.
Tiskamo oglasni, material, izvajamo brezkuvertno poslovanje, izpis dinamičnih podatkov (laserska in ink-jez tehnologija), v velikih in majhnih nakladah.
Sortiramo in pripravljamo pošiljke za raznos po poštnih številkah in/ali poštnih okrajih.

Celovito Z.I.S. zajema:
- tisk;
- izpis dinamičnih podatkov;
- kuvertiranje;
- konfekcioniranje (brezkuvertno poslovanje);
- arhiviranje;
- priprava e-dokumentov;
- sortiranje pošiljk;
- raznos,...

Prednosti odločitve za celovito storitev pri zunanjem izvajalcu (Z.I.S.):
- strategija (storitve ne sodijo v osnovno dejavnost)
- finančni izplen (bistveno nižje cene)
- tehnične zahteve (racionalizacija)
- organizacijska shema (arhitektura delovnih procesov, IT)
- kadrovske zahteve (zaposlitvene kapacitete – stroški)

Osnovni cilj je pridobiti in vzdrževati visok nivo zaupanja naročnikov, ter vzpostaviti dolgoročne poslovne odnose, ki temeljijo na vzajemnem sodelovanju, iskanju najugodnejših, najbolj racionalnih in, glede na zahteve naročnika, primernih rešitev.