Zgodovina

2012

  • obstoječe in nove naročnike seznanjamo z novo pridobitvijo, ki predstavlja pomemben segment v celovitosti zunanjega izvajanja storitev – poštne storitve, ki naročnikom zagotavlja:

- znižanje stroškov poštnine;

- zanesljiv raznos;

- sledenje poštnih pošiljk:

- merjenje rokov prenosa poštnih pošiljk;

- implementacijo standardov kakovosti.

 2011

  • skladno z liberalizacijo trga poštnih storitev podjetje pridobi Ugotovitveni sklep APEK, na podlagi katerega prične z izvajanjem zamenljivih poštnih storitev; sortiranjem in oddajo naslovnikom po bistveno ugodnejši ceni1998
  • s Pošto Slovenije d.o.o. ustanovimo podjetje, ki ponuja storitve, podobne tistim, ki jih je KRO, d.o.o. pričelo izvajati v 1993; v letu 2002 izstopimo iz podjetja

 1996

  • za potrebe Davčne uprave RS razvijemo zgibanko ZUP, tehnično rešitev na ukaz (danes prejmemo podatke, danes oddamo v raznos), ki zagotavlja nižje stroške, krajše izvedbene roke, tehnično sodobno rešitev, prijaznejšo do uporabnikov in okolja; to je bil revolucionaren korak na področju storitev na ukaz (On Demand)

 1993

  • naboru storitev družba doda zunanje izvajanje storitev (v nadaljevanju Z.I.S.; sicer v rabi angleška besedna zveza out-sourcing, ki izhaja iz outside resource using)

 1989

  • ustanovitev podjetja