Enolistni dokumenti

 so izdelani po vnaprej določenih normativih. Njihova značilnost je, da so proizvedeni hitreje kot ostali dokumenti, ker pred tiskom ne zahtevajo nikakršne dodatne priprave. Ti dokumenti so lahko predtiskani ali bianco, namenjeni tako izpisovanju kot dotisku, na voljo pa so v neskončni obliki in v polah.